Deux nouvelles chansons de la poétesse Diệu Tiên

vignetteNous avons le plaisir de présenter en exclusivité deux nouvelles chansons composées par la poétesse Diệu Tiên et interprétées par Huỳnh Lợi. Elles viennent de nous parvenir de Saigon. Ces deux morceaux sont arrangés par le groupe Quốc Thái avec la participation de l’auteure.

Xin giới thiệu với « làng văn nghệ » và những ai mê nhạc hai tác phẩm mới của nữ sĩ Diệu Tiên được trình bày qua tiếng hát của Huỳnh Lợi. Hai nhạc phẩm này vừa được gửi qua từ Sài Gòn. Phần hòa âm do ban nhạc Quốc Thái đảm nhiệm với sự cộng tác của chính tác giả.

Đà Lạt mưa rơi :

Một chút long lanh :

* * * * *